Összesen 171 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:
#Kedv.SzerzőCímDátumTípus
1.
Agárdi Péter Torlódó múlt : József Attila és kortársai / 1995Könyv
2.
Alföldy Jenő Arany öntudat : József Attila-tanulmányok / 2005Könyv
3.
Asperján György Fogadj szívedbe : József Attila életregénye / 2005Könyv
4.
Balogh László (irodalomtörténész) József Attila / 1988Könyv
5.
Balogh László (irodalomtörténész) József Attila / 1980Könyv
6.
Balogh László (irodalomtörténész) József Attila / 1969Könyv
7.
Beney Zsuzsa A gondolat metaforái : esszék József Attila költészetéről / 1999Könyv
8.
Bóka László József Attila : Esszé és vallomás / 1975Könyv
9.
Bókay Antal Líra és modernitás - József Attila én-poétikája / 2006Könyv
10.
Bókay Antal József Attila poétikái / 2004Könyv
11.
Bókay Antal "Köztetek lettem én bolond..." : Sors és vers József Attila utolsó éveiben / 1982Könyv
12.
Bókay Antal Énszerkezet, önteremtés-József Attila üzenete 2006Könyv része
13.
Bori Imre József Attila költészete / 2005Könyv
14.
Csathó Kálmán A régi Nemzeti Színház / 1960Könyv
15.
Cseke Ákos A tisztaság könyve / 2009Könyv
16.
Cselenyák Imre Tiszta szívvel : József Attila életregénye : I. kötet / 2022Könyv
17.
Egri István (színész, rendező) Színház egy életen át / 1990Könyv
18.
Erős Ferenc Analitikus szociálpszichológia : történeti és elméleti tanulmányok / 2001Könyv
19.
Fábián Dániel József Attiláról / 1974Könyv
20.
Faragó Laura (énekművész) Szülőföldem - zengő anyanyelvem : harminchat beszélgetés írókkal / 2003Könyv
21.
Farkas János László Meglett ember : válogatott tanulmányok / cop. 2020Könyv
22.
Fejtő Ferenc József Attila : a Szép és Jó Szó mestere : tanulmányok, 1934-2004 / cop. 2005Könyv
23.
Fejtő Ferenc József Attila, az útmutató / 2005Könyv
24.
Fejtő Ferenc Szép szóval / 1992Könyv
25.
Fenyves Marcell József Attila verselemzések / 2001Könyv
26.
Fodor András Így élt József Attila : életrajz 1980Könyv
27.
Forgács László József Attila esztétikája / 1965Könyv
28.
Galamb Ödön Makói évek : Függelék: József Attila válogatott, kiadatlan ve 1941Könyv
29.
Garai László (pszichológus) József Attila identitásai : alkotáspszichológiai esettanulmány / 2005Könyv
30.
Garamvölgyi László Hogyan halt meg József Attila? / 2001Könyv
31.
Gyertyán Ervin Költőnk és kora : József Attila költészete és esztétikája / 1963Könyv
32.
Gyertyán Ervin "Tisztán meglátni csúcsainkat" : tanulmányok József Attiláról / 1985Könyv
33.
Gyertyán Ervin József Attila alkotásai és vallomásai tükrében : 4. kiad. 1986Könyv
34.
Hagymás István A mitikus József Attila : szinkronicitások József Attila életében és életműv 2007Könyv
35.
Hász Erzsébet Megértés, értelmezés, alkalmazás : József Attila: Tanítások / 2016Könyv
36.
Hász Erzsébet Kiűzetés / 2002Könyv
37.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) József Attila és kortársai : tanulmányok, esszék, kritikák / 2015Könyv
38.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) A líra logikája : József Attila / 2008Könyv
39.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) József Attila, 1905-1937 / [2000]Könyv
40.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) A hetedik : József Attila-tanulmányok / 1999Könyv
41.
Ignotus Pál Csipkerózsa : budapesti és londoni emlékek / 1989Könyv
42.
Illyés Gyula (költő, író, drámaíró, műfordító) Illyés Gyula József Attiláról / cop. 2006Könyv
43.
Illyés Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól / 1987Könyv
44.
Imre Katalin (kritikus) A Szép szó és József Attila : irodalmi tanulmányok / cop. 1991Könyv
45.
József Attila Szabad-ötletek jegyzéke / 1993Könyv
46.
József Attila József Attila levelezése / 2006Könyv
47.
József Attila Sokan voltak és körülvettek... : tanárok, barátok, szerelmek / [2005]Könyv
48.
József Attila Rejtelmek : összeállítás József Attila verseiből, prózai írásaiból, tanulmányaiból, az általa és a neki írott levelekből, tíz hangra / 2005Könyv
49.
József Attila József Attila válogatott versei / 2005Könyv
50.
József Attila József Attila / [2002]Könyv
51.
József Attila Szabad-ötletek jegyzéke / 1990Könyv
52.
József Attila József Attila válogatott levelezései / 1976Könyv
53.
József Attila "Föl a szívvel..." : az istenkereső József Attila : versek - tanulmányo 2005Könyv
54.
József Jolán József Attila élete / cop. 1999Könyv
55.
József Jolán József Attila élete / 1955Könyv
56.
József Jolán József Attila élete 1947Könyv
57.
József Jolán A város peremén : életrajzi regény 1955Könyv
58.
József Jolán A város peremén : Életrajzi regény 1973Könyv
59.
Kamarás István Olvasó-próba : olvasásszociológiai tanulmányok / cop. 2013Könyv
60.
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső legszebb versei : József Attila Kosztolányi dezső c. írásával 1993Könyv
61.
Kunszery Gyula József Attila ismeretlen verskézirata : Különlenyomat az Irodalomtörténet 160/1-es számábó 1960Könyv
62.
Lengyel András (irodalomtörténész) József Attiláról : életrajzi "aprólék" / 2008Könyv
63.
Lengyel András (irodalomtörténész) "...gondja kél a gondolatban" : az értekező József Attiláról / 2005Könyv
64.
Lengyel András (irodalomtörténész) A modernitás antinómiái : József Attila-tanulmányok / 1996Könyv
65.
Lengyel András (irodalomtörténész) Útkeresések : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / 1990Könyv
66.
Levendel Júlia A szellem és a szerelem : József Attila világképe / 1970Könyv
67.
Macht Ilona Négyszemközt az utókorral : József Attila fényképeinek ikonográfiája 1980Könyv
68.
Marafkó László Irodalmi séták / 1985Könyv
69.
Marno János Kezünk idegen formákba kezd : esszék és levelek / 2011Könyv
70.
Mayer Erzsébet A törvényes véletlen : beveztés a 4D-s műértésbe: József Attila 110. ... 2015Könyv
71.
Menyhért Anna Elmondani az elmondhatatlant : trauma és irodalom / 2008Könyv
72.
Miklós Tamás József Attila metafizikája / 1988Könyv
73.
Mórocz Zsolt "A legenda oda" : József Attila-portré retusálás nélkül : három tanulmány / 2008Könyv
74.
Móser Zoltán Mint erdőben a vadnyom : József Attilához vezető képek / 2005Könyv
75.
Murányi Gábor Szövedékek : 50 év, 50 írás József Attiláról / 2022Könyv
76.
Nagy Attila (pszichológus) A több könyvű oktatás hatása : beszámoló egy gimnáziumi kísérletről / 1978Könyv
77.
Nagy Csaba, Sz. József Attila és az istenek / cop. 2009Könyv
78.
Nagy Csilla Szabó Lőrinc Szabó Lőrinc Megvont határok : tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930 ... 2014Könyv
79.
Németh Andor József Attiláról / 1989Könyv
80.
Németh Andor József Attila : 2. jav. kiad. 1991Könyv
81.
Németh Attila (műfordító) József Attila pszichiátriai betegsége(i) : 2. jav. kiad.: változatok egy témára 2002Könyv
82.
Németh G. Béla 7 kísérlet a kései József Attiláról : tanulmányok 1982Könyv
83.
Németh György (1963-) (tanár) A József Attila Kör története : FIJAK/JAK, 1973-1981-1989-2009 / 2012Könyv
84.
Pásztor József, M. József Attila műhelyei : Lapok, szellemi és irodalmi csoportosulások 1975Könyv
85.
Péter László (irodalomtörténész) 14 írás József Attiláról / 2005Könyv
86.
Péter László (irodalomtörténész) József Attila Szegeden / 2005Könyv
87.
Pók Lajos Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében / 1967Könyv
88.
Pomogáts Béla Öt költő : irodalomtörténeti tanulmányok : [Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső erdélyi vonatkozásai] / 2005Könyv
89.
Révai József József Attila : tanulmányok 1974Könyv
90.
Róna Judit, M. (irodalomtörténész) József Attila kéziratai és levelezése : Katalógus / 1980Könyv
91.
Sági Mária Zenei generativ készségek kísérleti vizsgálata : improvizációk Ady Endre és József Attila egy-egy v 1980Könyv
92.
Saitos Gyula József Attila Makón / 1964Könyv
93.
Sárközy Péter "Miért ne legyek tisztességes!" : József Attiláról / 2018Könyv
94.
Sárközy Péter "Kiterítenek úgyis" : József Attila kései költészete / 2001Könyv
95.
Sárközy Péter "Kiterítenek úgyis" : József Attila kései költészete / 1996Könyv
96.
Simó Katalin Látvány és látomás : József Attila-versek és illusztrációk megközelítés 2008Könyv
97.
Süpek Ottó Eretnek hitvallók : tanulmányok 1996Könyv
98.
Szabolcsi Miklós József Attila élete és pályája / cop. 2005Könyv
99.
Szabolcsi Miklós Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930-1937 / 1998Könyv
100.
Szabolcsi Miklós Fiatal életek indulója : József Attila pályakezdése / 1963Könyv
101.
Szabolcsi Miklós A verselemzés kérdéseihez : József Attila: Eszmélet / 1968Könyv
102.
Szabolcsi Miklós Érik a fény : József Attila élete és pályája, 1923-1927 / 1977Könyv
103.
Szabolcsi Miklós József Attila élete és pályája 1. : Fiatal életek indulója ; József Attila pályakezdés 2005Könyv
104.
Szántó Judit Napló és visszaemlékezés / 1986Könyv
105.
Szántó Judit Napló és visszaemlékezés : 2. jav. bőv. kiad. 1997Könyv
106.
Széles Klára "...minden szervem óra" : József Attila költői motívumrendszeréről / 1980Könyv
107.
Szigeti Lajos Sándor (kritikus) A József Attila-i teljességigény : Motívumértelmezések / 1988Könyv
108.
Szilágyi János (művelődéstörténész, irodalomtörténész) A magyar szocialista kultúra története : 1867-1945 / 1985Könyv
109.
Szilágyi Péter (irodalomtörténész) József Attila időmértékes verselése / 1971Könyv
110.
Szőke György "Űr a lelkem" : a kései József Attila / 1992Könyv
111.
Szuromi Lajos József Attila: Eszmélet / 1977Könyv
112.
Tokaji András (zeneszociológus) Mozgalmi dalok Magyarországon, 1919-1944 : zeneszociológiai vitairat / 1986 [!1987]Könyv
113.
Török Gábor (műfordító) A líra: logika : József Attila költői nyelve / 1968Könyv
114.
Török Gábor (nyelvész) József Attila-kommentárok / 1976Könyv
115.
Török Gábor Költői rébuszok : tanulmányok, verselemzések 1974Könyv
116.
Tverdota György Gondoljátok meg, proletárok / 2021-Könyv
117.
Tverdota György "szublimálom ösztönöm" : József Attila-versek elemzései / 2006Könyv
118.
Tverdota György Határolt végtelenség : József Attila-versek elemzései / 2005Könyv
119.
Tverdota György Költőnk és kora : József Attila emlékév, 2005 / 2005Könyv
120.
Tverdota György Tizenkét vers : József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése / 2004Könyv
Rekordok letöltése1 2