Összesen 157 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:
#Kedv.SzerzőCímDátumTípus
1.
Agárdi Péter Torlódó múlt : József Attila és kortársai / 1995Könyv
2.
Alföldy Jenő Arany öntudat : József Attila-tanulmányok / 2005Könyv
3.
Asperján György Fogadj szívedbe : József Attila életregénye / 2005Könyv
4.
Balogh László (irodalomtörténész) József Attila / 1988Könyv
5.
Balogh László (irodalomtörténész) József Attila / 1980Könyv
6.
Beney Zsuzsa A gondolat metaforái : esszék József Attila költészetéről / 1999Könyv
7.
Bóka László József Attila : Esszé és vallomás / 1975Könyv
8.
Bókay Antal Líra és modernitás - József Attila én-poétikája / 2006Könyv
9.
Bókay Antal József Attila poétikái / 2004Könyv
10.
Bókay Antal "Köztetek lettem én bolond..." : Sors és vers József Attila utolsó éveiben / 1982Könyv
11.
Bókay Antal Énszerkezet, önteremtés-József Attila üzenete 2006Könyv része
12.
Bori Imre József Attila költészete / 2005Könyv
13.
Csathó Kálmán A régi Nemzeti Színház / 1960Könyv
14.
Egri István (színész, rendező) Színház egy életen át / 1990Könyv
15.
Erős Ferenc Analitikus szociálpszichológia : történeti és elméleti tanulmányok / 2001Könyv
16.
Fábián Dániel József Attiláról / 1974Könyv
17.
Faragó Laura (énekművész) Szülőföldem - zengő anyanyelvem : harminchat beszélgetés írókkal / 2003Könyv
18.
Farkas János László Meglett ember : válogatott tanulmányok / cop. 2020Könyv
19.
Fejtő Ferenc József Attila : a Szép és Jó Szó mestere : tanulmányok, 1934-2004 / cop. 2005Könyv
20.
Fejtő Ferenc József Attila, az útmutató / 2005Könyv
21.
Fenyves Marcell József Attila verselemzések / 2001Könyv
22.
Fodor András Így élt József Attila : életrajz 1980Könyv
23.
Galamb Ödön Makói évek : Függelék: József Attila válogatott, kiadatlan ve 1941Könyv
24.
Garai László (pszichológus) József Attila identitásai : alkotáspszichológiai esettanulmány / 2005Könyv
25.
Garamvölgyi László Hogyan halt meg József Attila? / 2001Könyv
26.
Gyertyán Ervin Költőnk és kora : József Attila költészete és esztétikája / 1963Könyv
27.
Gyertyán Ervin "Tisztán meglátni csúcsainkat" : tanulmányok József Attiláról / 1985Könyv
28.
Gyertyán Ervin József Attila alkotásai és vallomásai tükrében : 4. kiad. 1986Könyv
29.
Hagymás István A mitikus József Attila : szinkronicitások József Attila életében és életműv 2007Könyv
30.
Hász Erzsébet Megértés, értelmezés, alkalmazás : József Attila: Tanítások / 2016Könyv
31.
Hász Erzsébet Kiűzetés / 2002Könyv
32.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) József Attila és kortársai : tanulmányok, esszék, kritikák / 2015Könyv
33.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) A líra logikája : József Attila / 2008Könyv
34.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) József Attila, 1905-1937 / [2000]Könyv
35.
Horváth Béla, N. (irodalomtörténész) A hetedik : József Attila-tanulmányok / 1999Könyv
36.
Ignotus Pál Csipkerózsa : budapesti és londoni emlékek / 1989Könyv
37.
Illyés Gyula (költő, író, drámaíró, műfordító) Illyés Gyula József Attiláról / cop. 2006Könyv
38.
Illyés Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól / 1987Könyv
39.
Imre Katalin (kritikus) A Szép szó és József Attila : irodalmi tanulmányok / cop. 1991Könyv
40.
József Attila József Attila levelezése / 2006Könyv
41.
József Attila Sokan voltak és körülvettek... : tanárok, barátok, szerelmek / [2005]Könyv
42.
József Attila József Attila válogatott versei / 2005Könyv
43.
József Attila József Attila / [2002]Könyv
44.
József Attila Szabad-ötletek jegyzéke / 1990Könyv
45.
József Attila József Attila válogatott levelezései / 1976Könyv
46.
József Attila "Föl a szívvel..." : az istenkereső József Attila : versek - tanulmányo 2005Könyv
47.
József Jolán József Attila élete / cop. 1999Könyv
48.
József Jolán József Attila élete / 1955Könyv
49.
József Jolán József Attila élete 1947Könyv
50.
József Jolán A város peremén : életrajzi regény 1955Könyv
51.
József Jolán A város peremén : Életrajzi regény 1973Könyv
52.
Kamarás István Olvasó-próba : olvasásszociológiai tanulmányok / cop. 2013Könyv
53.
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső legszebb versei : József Attila Kosztolányi dezső c. írásával 1993Könyv
54.
Kunszery Gyula József Attila ismeretlen verskézirata : Különlenyomat az Irodalomtörténet 160/1-es számábó 1960Könyv
55.
Lengyel András (irodalomtörténész) József Attiláról : életrajzi "aprólék" / 2008Könyv
56.
Lengyel András (irodalomtörténész) "...gondja kél a gondolatban" : az értekező József Attiláról / 2005Könyv
57.
Lengyel András (irodalomtörténész) A modernitás antinómiái : József Attila-tanulmányok / 1996Könyv
58.
Lengyel András (irodalomtörténész) Útkeresések : irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok / 1990Könyv
59.
Levendel Júlia A szellem és a szerelem : József Attila világképe / 1970Könyv
60.
Macht Ilona Négyszemközt az utókorral : József Attila fényképeinek ikonográfiája 1980Könyv
61.
Marafkó László Irodalmi séták / 1985Könyv
62.
Mayer Erzsébet A törvényes véletlen : beveztés a 4D-s műértésbe: József Attila 110. ... 2015Könyv
63.
Miklós Tamás József Attila metafizikája / 1988Könyv
64.
Mórocz Zsolt "A legenda oda" : József Attila-portré retusálás nélkül : három tanulmány / 2008Könyv
65.
Nagy Attila (pszichológus) A több könyvű oktatás hatása : beszámoló egy gimnáziumi kísérletről / 1978Könyv
66.
Nagy Csaba, Sz. József Attila és az istenek / cop. 2009Könyv
67.
Nagy Csilla Szabó Lőrinc Szabó Lőrinc Megvont határok : tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930 ... 2014Könyv
68.
Németh Andor József Attiláról / 1989Könyv
69.
Németh Andor József Attila : 2. jav. kiad. 1991Könyv
70.
Németh Attila József Attila pszichiátriai betegsége(i) : 2. jav. kiad.: változatok egy témára 2002Könyv
71.
Németh G. Béla 7 kísérlet a kései József Attiláról : tanulmányok 1982Könyv
72.
Németh György (1963-) (tanár) A József Attila Kör története : FIJAK/JAK, 1973-1981-1989-2009 / 2012Könyv
73.
Pásztor József, M. József Attila műhelyei : Lapok, szellemi és irodalmi csoportosulások 1975Könyv
74.
Péter László (irodalomtörténész) 14 írás József Attiláról / 2005Könyv
75.
Péter László (irodalomtörténész) József Attila Szegeden / 2005Könyv
76.
Pók Lajos Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében / 1967Könyv
77.
Pomogáts Béla Öt költő : irodalomtörténeti tanulmányok : [Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső erdélyi vonatkozásai] / 2005Könyv
78.
Révai József József Attila : tanulmányok 1974Könyv
79.
Róna Judit, M. (irodalomtörténész) József Attila kéziratai és levelezése : Katalógus / 1980Könyv
80.
Sági Mária Zenei generativ készségek kísérleti vizsgálata : improvizációk Ady Endre és József Attila egy-egy v 1980Könyv
81.
Saitos Gyula József Attila Makón / 1964Könyv
82.
Sárközy Péter "Miért ne legyek tisztességes!" : József Attiláról / 2018Könyv
83.
Sárközy Péter "Kiterítenek úgyis" : József Attila kései költészete / 2001Könyv
84.
Sárközy Péter "Kiterítenek úgyis" : József Attila kései költészete / 1996Könyv
85.
Simó Katalin Látvány és látomás : József Attila-versek és illusztrációk megközelítés 2008Könyv
86.
Süpek Ottó Eretnek hitvallók : tanulmányok 1996Könyv
87.
Szabolcsi Miklós József Attila élete és pályája / cop. 2005Könyv
88.
Szabolcsi Miklós Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930-1937 / 1998Könyv
89.
Szabolcsi Miklós Fiatal életek indulója : József Attila pályakezdése / 1963Könyv
90.
Szabolcsi Miklós A verselemzés kérdéseihez : József Attila: Eszmélet / 1968Könyv
91.
Szabolcsi Miklós Érik a fény : József Attila élete és pályája, 1923-1927 / 1977Könyv
92.
Szabolcsi Miklós József Attila élete és pályája 1. : Fiatal életek indulója ; József Attila pályakezdés 2005Könyv
93.
Szántó Judit Napló és visszaemlékezés / 1986Könyv
94.
Szántó Judit Napló és visszaemlékezés : 2. jav. bőv. kiad. 1997Könyv
95.
Széles Klára "...minden szervem óra" : József Attila költői motívumrendszeréről / 1980Könyv
96.
Szigeti Lajos Sándor (kritikus) A József Attila-i teljességigény : Motívumértelmezések / 1988Könyv
97.
Szilágyi János (művelődéstörténész, irodalomtörténész) A magyar szocialista kultúra története : 1867-1945 / 1985Könyv
98.
Szilágyi Péter (irodalomtörténész) József Attila időmértékes verselése / 1971Könyv
99.
Szőke György "Űr a lelkem" : a kései József Attila / 1992Könyv
100.
Szuromi Lajos József Attila: Eszmélet / 1977Könyv
101.
Tokaji András (zeneszociológus) Mozgalmi dalok Magyarországon, 1919-1944 : zeneszociológiai vitairat / 1986 [!1987]Könyv
102.
Török Gábor (műfordító) A líra: logika : József Attila költői nyelve / 1968Könyv
103.
Török Gábor (nyelvész) József Attila-kommentárok / 1976Könyv
104.
Török Gábor Költői rébuszok : tanulmányok, verselemzések 1974Könyv
105.
Tverdota György "szublimálom ösztönöm" : József Attila-versek elemzései / 2006Könyv
106.
Tverdota György Határolt végtelenség : József Attila-versek elemzései / 2005Könyv
107.
Tverdota György Költőnk és kora : József Attila emlékév, 2005 / 2005Könyv
108.
Tverdota György Tizenkét vers : József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése / 2004Könyv
109.
Tverdota György József Attila / 1999Könyv
110.
Tverdota György A komor föltámadás titka : a József Attila-kultusz születése / cop. 1998Könyv
111.
Tverdota György Ihlet és eszmélet : József Attila, a teremtő gondolkodás költője / 1987Könyv
112.
Udvardi József József Attila lelki összeomlása : Lyukasóra könyvek 2004Könyv
113.
Vágó Márta József Attila : visszaemlékezések, levelek 1975Könyv
114.
Vágó Márta József Attila : visszaemlékezések, levelek : 2. kiad. 1978Könyv
115.
Vágó Márta József Attila : visszaemlékezések 2005Könyv
116.
Valachi Anna "A nő számomra rejtély" : József Attila asszonyai / 2013Könyv
117.
Valachi Anna "Amit szívedbe rejtesz..." : József Attila égi és földi szerelmei / 2006Könyv
118.
Valachi Anna "Irgalom, édesanyám..." : a lélekelemző József Attila nyomában / 2005Könyv
119.
Valachi Anna József Jolán, az édes mostoha : egy önérvényesítő nő a huszadik század első felében / 2005Könyv
120.
Valachi Anna József Attila / cop. 1999Könyv
Rekordok letöltése1 2